Spring naar content

‘Waarom maken jullie het leven zo ingewikkeld?’ zei hij lachend

Het was heel vroeg in de ochtend. We werden opgehaald door onze gids in een Jeep. We hadden geslapen in tenten tussen de wilde dieren, dus het zien van de auto bood mij wat meer comfort. Ook al werd de tent ’s nachts bewaakt door de Masai, een auto leek mij toch veiliger. Het was de zomer van 2017 en we sliepen midden in de Serengeti van Tanzania.

Onze gids kroop achter het stuur en we vertrokken richting de rivier waar de jaarlijkse trek van dieren plaatsvindt. Een flinke rit zou dit worden. De auto schudde heen en weer. We hielden ons goed vast en deinsden mee met het gewiebel. We tuurden uren vanuit het dak naar buiten.

Eindeloos reden we door de Serengeti van Tanzania. Ik kon er geen genoeg van krijgen. De leegte en stilte maakten diepe indruk op me. Er was geen ruis, geen gedoe, niets. Alleen de natuur en dieren die met elkaar leefden in een cyclus. In alle eenvoud. ‘Dit is ook de wereld’ dacht ik nog.

Later tijdens het diner vroeg onze gids wat wij eigenlijk deden voor werk. Hoe zou ik het uitleggen? Ik vertelde hem o.a. hoe ik organisaties en mensen begeleid met verandering en groei en de impact die ze daarin hebben. Hij begon heel hard te lachen. Hij begreep er serieus niets van. ‘Waarom maken jullie het leven zo ingewikkeld?’ Wat hij bedoelde, begrijp ik heel goed.

In de meest pure vorm is het leven namelijk veel eenvoudiger dat we denken. We maken het heel ingewikkeld en hebben allerlei manieren aangeleerd om maar niet te hoeven voelen wat we werkelijk voelen. Om niet te zijn wie we werkelijk zijn. We hechten ons aan emoties en irritaties. We passen ons aan, aan verwachtingen waarvan we denken dat we eraan moeten voldoen. We moeten heel veel, vinden we zelf. Maar precies doordat we vinden dat we veel moeten, rechtvaardigen we een ongelukkig gevoel en creëren we dat we niet echt gaan staan voor wat we willen bereiken en wie we willen zijn. We nemen geen werkelijke verantwoordelijkheid voor de keuzes die we dagelijks maken.

In organisaties werkt dit verlammend. Het gaat ten koste van de creativiteit. In de bovenstroom van een organisatie past iedereen prima binnen de formele en informele kaders en zijn we bezig met hoe we ons horen te gedragen en wat er verwacht wordt. In de onderstroom is echter daadwerkelijk zichtbaar wat er speelt. En juist daar liggen ongekende mogelijkheden, talenten en kansen voor groei, focus en energie.

Ingewikkeld? Juist niet. Wanneer je weet waar je naartoe wilt en helderheid krijgt over de onderstroom en huidige processen en interacties, kan je snel stappen zetten in de juiste richting. In de richting van nieuwe kansen en productieve veranderingen.

Zie je kansen en mogelijkheden en wil je weten welke stappen je hiervoor kan zetten? Ik loop een dag mee in je organisatie en geef je de helderheid die je nodig hebt om werkelijk een verandering te kunnen uitvoeren. Mail of bel me en samen kijken we naar wat ervoor nodig is om winst-stappen te realiseren in jouw team of organisatie.

Onze gids Saléhi was een veelgevraagd gids die ‘gewoon’ was wie hij was. Niets meer en niets minder. Hij was altijd vrolijk, bleef dicht bij zichzelf en lachte veel. Naar voorbijgangers, naar ons, naar zichzelf.

Juist door alle eenvoud die er altijd al is.

Geniet van je dag.

Eva Ghysels